Home

Welkom bij BBiT Educational Solutions

BBiT Educational Solutions is een professionele educatieve dienstverlener in het marktsegment van onderwijs, bedrijf en instellingen. De kerncompetentie van ons bedrijf is dat ze beoogt antwoord te geven op de specifieke educatieve vragen van lokale overheid,  onderwijsveld en het bedrijfsleven  op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Voor wat betreft het onderwijs betreedt ze het terrein van zowel het primair – als ook van  het voortgezet onderwijs. Nascholingsactiviteiten en beleidsontwikkeling rond implementatie van ICT in het onderwijs, ontwikkeling van educatieve software, organiseren van onderwijsdagen rond een specifiek thema en het organiseren van educatieve reizen naar het buitenland zijn de primaire activiteiten van ons bedrijf.

BBiT werkt samen met een aantal educatieve partners. Daarmee beschikt BBiT over een breed spectrum van vaardigheden en bekwaamheden om optimaal dienstverlenend te kunnen inspelen op de specifieke vraag van haar clientèle.

Voor meer informatie over onze mogelijkheden kiest u de categorie in het hoofdmenu.