Onderwijs

BBiT Educational Solutions is een professionele educatieve dienstverlener in het marktsegment van onderwijs, bedrijf en instellingen. De kerncompetentie van ons bedrijf is dat ze beoogt antwoord te geven op de specifieke educatieve vragen van lokale overheid,  onderwijsveld en het bedrijfsleven  op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Voor wat betreft het onderwijs betreedt ze het terrein van zowel het primair – als ook van het voortgezet onderwijs.

Nascholing

BBiT is een jong, dynamisch bedrijf met als voornaamste kerncompetentie de training en begeleiding van docenten in het onderwijs op ICT-gebied. Deze training en begeleiding richt zich specifiek op het introduceren en begeleiden van educatief computergebruik in de onderwijspraktijk. BBiT beoogt een verantwoorde implementatie van ICT vanuit de specifieke onderwijskundige status en missie van de school, haar identiteit en de methoden die ze  in gebruik heeft.

Daarmee is scholing gedefinieerd als maatwerkscholing, toegespitst op de unieke situatie van de onderwijsgemeenschap. Vanuit de concrete doelen die gezamenlijk worden bepaald, zal een traject worden afgelegd van ontwikkelen van expertise van docenten, met als uiteindelijk doel dat de kwaliteit van zowel leren als doceren op een hoger niveau wordt gebracht. De docent wordt aangesproken op zijn bekwaamheid.