Het testament van Elbert Volckensz

In "Het testament van Elbert Volckensz" wordt de leerling uitgedaagd de erfenis van Elbert Volckensz te vinden en zijn levensloop en die van zijn familie te achterhalen tegen de achtergrond van de historie van Amersfoort rond 1600.

In dit spel kruipt de leerling in de huid van een historicus en geograaf. Hij onderzoekt authentieke bronnen als oude stadsplattegronden, afbeeldingen en geschriften. Hij oriënteert zich in de omgeving aan de hand van geografische informatie en panoramische afbeeldingen. Hij interpreteert, vergelijkt en corrigeert kaarten. Om de weg te vinden tijdens zijn reis door de stad leert hij ook hedendaagse kaarten hanteren als de stadsplattegrond van Amersfoort en een kaart met buslijnen. Hij raadpleegt ter zake kundige personen als de archivaris van Amersfoort, medewerkers van het museum Flehite, een bibliothecaris, de VVV en zelfs een zwerver. Daarbij houdt hij zijn budget in de gaten. De leerling werkt dus aan een taak die een vereenvoudigde afspiegeling is van datgene wat een onderzoeker in de realiteit te wachten staat. Hij moet namelijk zijn zoektocht deels zelf uitstippelen. Dit betekent dat het werken met deze cd de leerling stimuleert tot zelfstandig – en probleemoplossend leren. Tegelijk brengt het werken aan deze authentieke taken met zich mee dat de leerling vakoverstijgend bezig is op de terreinen taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. De geschiedenis rond Elbert Volckensz is voor een groot deel historisch juist. Dit geldt ook voor de bronnen die gebruikt zijn. Alleen zijn levensloop na 1595 is gefingeerd.
Rond 1595 hebben zich in Amersfoort een aantal geruchtmakende heksenprocessen voorgedaan waarvan de familie Volckensz het slachtoffer werd. De bestudering van deze stof geeft de leerling zicht op een deel van onze historie dat in de gangbare geschiedenismethoden vaak onderbelicht blijft.


ISBN 90-5829-391-2 | € 149,00